Pasirinkimo pliusai, Pasirinkimo pliusai, Granuliniai katilai: už ar prieš? | Valstietis

Vaikų darželis: pasirinkimo pliusai ir minusai

Spausdinti Viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų sėkmė iš esmės priklauso nuo šalių sugebėjimo kiekvienu konkrečiu atveju tinkamai įvertinti šios partnerystės taikymo efektyvumą bei pasirinkti teisingą formą.

pasirinkimo pliusai

Viešojo sektorius subjektas, prieš priimdamas sprendimą dėl partnerystės taikymo tikslingumo, turi atidžiai įvertinti bei pasirinkimo pliusai skaičiavimais pagrįsti numatomą naudą, efektyvumą ir galimas grėsmes. Viešojo ir privataus sektorių partnerystės privalumai: užtikrinamos reikiamos investicijos į viešąjį sektorių bei efektyvesnis valstybės lėšų valdymas; užtikrinamas savalaikis ir kokybiškesnis viešųjų paslaugų teikimas; dauguma atvejų investiciniai projektai įgyvendinami nustatytu laiku bei pasirinkimo pliusai nenumatytų papildomų viešojo sektoriaus išlaidų; privataus sektoriaus subjektui suteikiama galimybė užsitikrinti ilgalaikes pajamas; vykdant partnerystės projektus, panaudojami privataus sektoriaus gebėjimai ir patirtis; tinkamai paskirsčius rizikas, mažinamos išlaidos joms valdyti; dauguma atvejų turtas, sukurtas pagal partnerystės sutartis, gali būti apskaitomi ne viešojo sektoriaus balanse.

pasirinkimo pliusai

Viešojo ir privataus sektorių partnerystės trūkumai: sukurta infrastruktūra ar paslaugos gali kainuoti brangiau; nukeliant su partnerystės projektu susijusius viešojo sektoriaus mokėjimus į ateitį, gali būti neigiamai įtakojami vėlesnių laikotarpių viešojo sektoriaus fiskaliniai rodikliai; paslaugų pirkimas taikant partnerystę, trunka ilgiau ir kainuoja daugiau lyginant su tradiciniais viešaisiais pirkimais; partnerystės projektų sutartys yra ilgalaikės, sudėtingos bei santykinai nelanksčios, kadangi sunku numatyti ir įvertinti visus veiksnius, galinčius ateityje įtakoti numatomos veiklos vykdymą.

Įdomūs apžvalgos