Koks yra civilinės teisės variantas

koks yra civilinės teisės variantas

Civilinės teisės istorija[ redaguoti redaguoti vikitekstą ] Civilinės teisės ištakos — romėnų teisė nuotraukoje — Civilinės teisės sąvado CIC struktūrinė dalis — Pandektos perleista  m. Pagrindinis straipsnis — Civilinės teisės istorija. Terminas lot.

Pagalba Tele2 - naujos sukciavimo schemos #20

Tuomet civilinė teisė buvo privatinės teisės sinonimas. Nuo pat pradžių civilinė teisė formavosi atmetimo principu. Iš pradžių ji apėmė beveik visus visuomenius santykius pvz.

Teisė, taikytina asmeniniams sutuoktinių santykiams 1. Sutuoktinių asmeninius santykius reguliuoja jų nuolatinės gyvenamosios vietos valstybės teisė.

Ilgainiui tam tikri institutai atsiskyrė nuo civilinės teisės ir tapo savarankiškomis teisės šakomis. Civilinės teisės pošakiai[ redaguoti redaguoti vikitekstą ] Bendrosios nuostatos.

Civilinės teisės variantas yra

Esminės civilinės teisės nuostatos, kurios persmelkia visa šios teisės šakos sistemą. Daiktinė teisė. Struktūriškai svarbiausias civilinės teisės pošakis, nes savyje talpina nuosavybės, o ši valdymo teisę. Valdymo teisė yra pradinis elementas civilinės teisės sistemoje. Prievolių teisė. Ekonomiškai svarbiausias pošakis, nes savyje talpina platų verslo, prekybos, santykių spektrą. Svarbiausi institutai: sutarčių teisėcivilinė atsakomybė.

Civilinė teisė

Intelektinės nuosavybės teisė. Daiktinės teisės koks yra civilinės teisės variantas, ypač svarbi informacinėje visuomenėje.

koks yra civilinės teisės variantas

Paveldėjimo teisė. Tai klasikinis civilinės teisės institutas, ir nors mažas, tačiau pakankamai savitas, kad galima būtų vadinti pošakiu. Šeimos teisė yra laikoma savarankiška privatinės teisės at šaka. Tiesa, kai kuriose valstybėse šeimos visuomeninius santykius reglamentuoja civilinės teisės įstatymai pvz.

Pagrindinis jos teisės šaltinis yra Civilinis kodeksas. Demokratinėse valstybėse aukščiausiu pagal teisinę galia teisės šaltiniu yra pripažįstama Konstitucija.

Sutuoktinių asmeninius santykius reguliuoja jų nuolatinės gyvenamosios vietos valstybės teisė. Jeigu sutuoktinių nuolatinė gyvenamoji vieta yra skirtingose valstybėse, jų asmeninius santykius reguliuoja paskutinės jų civilinės teisės variantas yra nuolatinės gyvenamosios vietos valstybės. Jeigu sutuoktiniai neturėjo bendros nuolatinės gyvenamosios vietos, taikoma valstybės, su kuria sutuoktinių asmeniniai  santykiai yra glaudžiausiai susiję, teisė.

Jeigu yra LR civilinio kodekso ir kitų įstatymų prieštaravimų, taikomos LR civilinio kodekso normos, išskyrus atvejus, kai šis kodeksas pirmenybę suteikia kitų įstatymų normoms. Vyriausybės nutarimai ir kitų valstybės institucijų teisės aktai civilinius santykius gali reglamentuoti tik tiek, kiek įstatymų nustatyta.

koks yra civilinės teisės variantas

Jeigu Vyriausybės ar kitos valstybės institucijos teisės aktas prieštarauja LR CK ar kito įstatymo normoms, taikomos kodekso ar kito įstatymo normos. Teismas turi teisę pripažinti negaliojančiu Civiliniam kodeksui ar kitam įstatymui prieštaraujantį teisės aktą ar jo dalį, jeigu šio akto ir Konstitucijos ar įstatymų atitikimo kontrolė neįeina į LR Konstitucinio Teismo kompetenciją. Teismas, pripažinęs tokį teisės aktą negaliojančiu, sprendimo nuorašą per 3 dienas privalo nusiųsti teisės aktą priėmusiai institucijai ar pareigūnui.

Pagrindinis straipsnis — Civilinės teisės principai. Pamatiniai civilinės teisės principai  — šalių autonomija, lygiateisiškumas, dispozityvumas ; teisingumassąžiningumas ir protingumas bei kiti.

koks yra civilinės teisės variantas

Jie paprastai būna įtvirtinti įstatymuose, taip pat gali iš jų išplaukti arba būti išplėtoti teismų praktikojet. Pagrindinis straipsnis — Teisės subjektai.

Teisėtų ir teisingų sprendimų priėmimą garantuotų tik geras šių metodų ir taisyklių išmanymas, teisingas jų taikymas. Todėl ne tik teisininkas teoretikas, bet ir teisininkas praktikas privalo gerai išmanyti teisės aiškinimo metodus, taisykles, jų taikymo eiliškumą, tarpusavio konkurencijos sprendimo būdus. Lingvistinis lot. Teisės aiškinimo metodu taikymo eiliškumo atžvilgiu jį būtina taikyti pirmiausiai. Tik siekiant sustiprinti ar paneigti taikant lingvistini metodą gautą teisės aiškinimo rezultatą, įtraukiami ir kiti teisės aiškinimo metodai.

Civilinės teisės subjektai — fiziniai ir juridiniai asmenys. Teisinį subjektiškumą šiuolaikinėse valstybėse įtvirtina norminiai teisė aktai įstatymai. Juridiniai asmenys — tokios organizacijos, kurioms įstatymai Civilinis kodeksas ar kt.

koks yra civilinės teisės variantas

Fiziniai — tai žmonės, taip pat įmonės, taip pat kitos organizacijos pvz.

Įdomūs apžvalgos