Būreliai vaikams

„Poliglotės“ organizuojami būreliai yra akredituoti, kuriuos vaikai gali lankyti pasinaudoję NVŠ lengvata. Neformaliajam vaikų švietimui (NVŠ) yra skiriamas tikslinis valstybės finansavimas – krepšelis (iki 15 eurų per mėnesį). Jei norite pasinaudoti NVŠ lengvata, sutartis privalote pasirašyti iki rugsėjo 19 d.

„Mažieji poliglotai“ – tai neformaliojo švietimo programa skirta 6-12 m. vaikų daugiakalbystei ugdyti, motyvuoti vaikus mokytis kalbų, skatinti įvairių kalbų bei kultūrų pažinimą, tarptautiškumą, toleranciją kitataučiams ir kitakalbiams. Pagrindinis dėmesys skiriamas kalbinių žinių įgijimui, kalbų mokymosi kompetencijoms ugdyti. Vaikai turės galimybę susipažinti su dviejų populiariausių pasaulyje kalbų ir kultūrų panašumais bei skirtumais. Praktinių užsiėmimų metu vaikai pažins mokymosi džiaugsmą kurdami projektus, dalyvaudami „Europos kalbų dienos“ renginiuose, mokydami kitus bei kraudami „Poligloto žinių bagažą“.

„Mažųjų einšteinų“ programa skirta 6-12 m. amžiaus vaikams. Programos esmė – per neformalųjį ugdymą atskleisti vaikams gamtos mokslų įdomybes, skatinti saviraišką, tobulinti darbo įgūdžius bei kūrybiškumą. Bus sukuriama erdvė, kurioje vaikai galės plėsti žinias apie gamtą ir aplinką, aktyviai veikti, padėti bendraamžiams, ugdyti kūrybingą mąstymą, stebėti bei vertinti gautus rezultatus, išsakyti savo mintis, įgyvendinti idėjas ir priimti gamtos mokslų iššūkius. Šios programos tikslas – originaliai supažindinti vaikus su gyvąja gamta, mus supančia aplinka bei joje vykstančiais biologiniais, fizikiniais, cheminiais procesais ir žmogaus daromu poveikiu gamtai.

Ši programa skirta 13 – 17 m. amžiaus vaikams. „Jaunųjų einšteinų“ programoje pagrindinis dėmesys skiriamas vaikų kūrybiniam mąstymui, gamtos mokslų įgūdžių ugdymui, komandinių ir individualių darbų įgyvendinimui, skatinti domėjimąsi gamtos mokslais ir plėsti vaikų akiratį, pagerinti ar pažinti strategijas mokslo darbuose (projektuose), tinkamai panaudoti žinias idėjų kūrimo etapuose. Tikslas – tobulinti gamtos mokslų žinias, gebėjimus ir įgūdžius, kurie suteiktų papildomų dalykinių kompetencijų ir ateityje leistų sėkmingai jas panaudoti siekiant asmeninės ar mokslo pažangos.

Programa skirta 14-18 metų moksleiviams, ketinantiems ateityje studijuoti tiksliuosius mokslus Lietuvoje arba užsienyje, siekiantiems įgyti anglų kalbos kompetenciją su gamtos mokslu susijusiose situacijose – dirbant laboratorijoje, atliekant eksperimentus laboratorijoje ar lauke, aprašant juos, apdorojant duomenis, apibendrinant rezultatus, ruošiant mokslo darbą, rengiant pristatymą konferencijos metu ir kt. Programos tikslas – pagerinti moksleivių komunikacinę kalbos kompetenciją, reikalingą bendravimui profesinėje srityje (pvz. dirbant laboratorijoje, apibūdinant eksperimentus).

Ši neformaliojo švietimo programa skirta 6-12 m. amžiaus vaikams ugdyti prancūzų kalbos kompetencijas bei kultūrinį išprusimą nuo pat mažų dienų. Pasirinktas kelionės motyvas leidžia vaikams linksmai ir nerūpestingai leistis į prancūzų kalbos pažinimo pasaulį, susiduriant su vis naujomis situacijomis ir iššūkiais. Programa taip pat skirta įgyti ir tobulinti asmenines, socialines, kūrybingumo, komunikavimo, pažinimo, kultūrinio sąmoningumo bei mokėjimo mokytis kompetencijas.

Čia renkasi mėgstantys pasukti galvą, ieškoti sprendimų ir pažvelgti į matematiką 360 laipsnių kampu! Programa skirtas 5 – 7 kl. vaikams norintiems pažinti matematikos pasaulį kitokiu kampu ir pasukti galvą bei atrasti sprendimus įvairiems uždaviniams! „Mažųjų pitagorų“ tikslas – sudominti ir pagerinti matematikos gebėjimus bei įgūdžius, skatinti loginį mąstymą ir ugdyti vaikų kompetenciją individualių bei komandinių darbų pagalba.